بمیر ای دل که آسایش بیابی   که مو تا جان ندادم وانرستم من از روز ازل طاهر بزادم   ازین رو نام بابا طاهرستم

/ 0 نظر / 12 بازدید