راه مقصد دور و پای سعی لنگ

 

راه مقصد دور و پای سعی لنگ   وقت همچون خاطر
ناشاد تنگ جذبه‌ای از عشق
باید، بی‌گمان   تا شود طی هم
زمان و هم مکان روز از دود دلم
تاریک و تار   شب چه روز آمد
ز آه شعله بار کارم از هندوی
زلفش واژگون   روز من شب شد، شبم روز از جنون

/ 0 نظر / 7 بازدید