روح بخشی، ای نسیم صبحدم

 

روح بخشی، ای نسیم صبحدم   خود مگر می‌آیی
از ملک عجم تازه گردید از
تو درد اشتیاق   می‌رسی گویا ز
اقلیم عراق مرده‌ی صد ساله
یابد از تو جان   تو مگر کردی
گذر از اصفهان

/ 0 نظر / 10 بازدید