جامه پر صورت دهر، ای جوان   چرک شدوشد به کف گازران رنگ همه خام وچنان پیچ و تاب   منتظرم تا چه برآید ز آب؟ لقمه‌ای از زهر زده در دهن   مرگ فشردش همه در زیر غن
/ 0 نظر / 7 بازدید