قدیمترین نمونه شعر فارسی یا پهلوی فارسی شده که در کتب تاریخ دوره اسلامی نقل شده است عملاً دارای تخلّص است:
منم آن شیر گله منم آن پیل یله‏
نامِ من بهرام‏گور...
که عوفی نقل کردهو صورتهای دیگری از این را مورخان دوره‏های نخستین آورده‏اند

/ 2 نظر / 6 بازدید
پریسا

دیگه بهم سر نمی زنی؟؟[ناراحت].

Hooma Alborz

تو باعث افتخاری ! هموتیپ آنکه بیژن و منیژه را برای فردوسی سرود تو سینکرییسم اندیشه ای و زیبایی، درود بر تو ای پولاد بی خلل فرزانه ، سرشار از دانایی (پُر ذانی) و رباب ترانه مهر و دوستی که مخمر کارهای بزرگ است شاد و قبراق باشی Hooma Alborz in facebook