اندامها در زبان ترکی بر اساس یک حرف واحد نام گذاری شده
اند...
 
اندامها در زبان ترکی بر اساس یک حرف واحد نام
گذاری شده اند
:

دیل(زبان)،دوداق(لب)،داماق(کام)،دیش(دندان)،دیمدیک(منقار)،همگی
باحرف"دال"شروع میشوند.

هر اندامی که از بدن خارج شده با حرف ق شروع
میشود:

قیچ( پا) قول(دست) قاناد( بال) قویروق(دم) قارون(شکم)
قولاخ(گوش)

اندامهای چشم با گاف شروع می شوند:

گــُز(چشم) گاش(ابرو)
گیله( عنبیه) گیرپیک(مژه)

از بالای سر تا کمر با ب شروع
میشوند:

باش(سر)،بورنوز( شاخ)،بویون(گردن)، بِئل (کمر)، بوخون(پشت)،
بویرَک(قلوه)،بوارساخ (روده)

شاید حتی بورک(کلاه) و باشماق(کفش) که در هر دو
سوی بدن ما رامیپوشانند از روی انتخاب بوده و یا هر اندام تیز با زاویه بدن مثل
دیرناق(ناخن)،دیز(زانو) دیرسک(آرنج) دابان(پاشنه) که با د شروع شده اند.
/ 2 نظر / 6 بازدید
اشراق

چه جالب. ممنون

امین

عالی بود؛چوخ گوزل...یاشا[گل]