دلی شوریده شکلی بیقراری
دلی دیوانه‌ای آشفته کاری

دلی دارم غم دوری کشیده
ز چشم یار رنجوری کشیده

دلی کو از خدا شرمی ندارد
ز روی خلق آزرمی ندارد

مشقت خانه‌ی عشق آشیانی
محلت دیده‌ی بی دودمانی

بخون آغشته ای سودا مزاجی
کهن بیمار عشق بی علاجی
/ 0 نظر / 4 بازدید