بدیدم چشم مستت رفتم از دست   گوام دایر دلی گویائی هست ؟ دلم خود رفت و میترسم که روزی   به مهرت هم نسی خوش کامم اج دست ؟ بب زندگی این خوش عبارت   لوانت لاوه نج من ذبل و کان بست ؟ دمی بر عاشق خود مهربان شو   کج‌ای مهروانی کسب اومی کست ؟ اگر روزی ببینم روی خوبت   به جم شهر اندر واسر زبان دست؟ ز عشقت گر همام از جان برآید   مواجش کان یوان بمرد و وارست ؟ به گوش خاوا کنی پشتش بوینی   به بویت خسته بی جهنامه سرمست
/ 0 نظر / 7 بازدید