هست ایام عید و فصل بهار   جشن جمشید و گردش گلزار ای نگار بدیع وقت صبوح   زود برخیز و راح روح بیار
/ 0 نظر / 14 بازدید