اسرار ملک بین که بغول افتادست   وان سکه‌ی زر بین که بپول افتادست
وان دست برافشاندن مردان زد و کون   اکنون بترانه‌ی کچول افتادست

butterfly with glittering shimmering wings animated gif

عشقم که بهر رگم غمی پیوندست   دردم که دلم بدرد حاجتمندست
صبرم که بکام پنجه‌ی شیرم هست   شکرم که مدام خواهشم خرسندست

نقاش رخت ز طعنها آسودست   کز هر چه تمام‌تر بود بنمودست
رخسار و لبت چنانکه باید بودست   گویی که کسی برزو فرمودست

در عالم اگر فلک اگر ماه و خورست   از باده‌ی مستی تو پیمانه خورست
فارغ زجهانی و جهان غیر تو نیست   بیرون زمکانی و مکان از تو پرست

butterfly with glittering shimmering wings animated gif

پی در گاوست و گاو در کهسارست   ماهی سریشمین بدریا بارست
بز در کمرست و توز در بلغارست   زه کردن این کمان بسی دشوارست

ای برهمن آن عذار چون لاله پرست   رخسار نگار چارده ساله پرست
گر چشم خدای بین نداری باری   خورشید پرست شو نه گوساله پرست

آلوده‌ی دنیا جگرش ریش ترست   آسوده‌ترست هر که درویش ترست
هر خر که برو زنگی و زنجیری هست   چون به نگری بار برو بیش ترست

butterfly with glittering shimmering wings animated gif

یا رب سبب حیات حیوان بفرست   وز خون کرم نعمت الوان بفرست
از بهر لب تشنه‌ی طفلان نبات   از سینه‌ی ابر شیر باران بفرست

یا رب تو زمانه را دلیلی بفرست   نمرودانرا پشه چو پیلی بفرست
فرعون صفتان همه زبردست شدند   موسی و عصا و رود نیلی بفرست

ای خالق خلق رهنمایی بفرست   بر بنده‌ی بی‌نوا نوایی بفرست
کار من بیچاره گره در گرهست   رحمی بکن و گره گشایی بفرست
  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ٢:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/۱٧