کردم توبه، شکستیش روز نخست   چون بشکستم بتوبه‌ام خواندی چست
القصه زمام توبه‌ام در کف تست   یکدم نه شکسته‌اش گذاری نه درست

oil lamp animated gif

گاهی چو ملایکم سر بندگیست   گه چون حیوان به خواب و خور زندگیست
گاهم چو بهایم سر درندگیست   سبحان الله این چه پراکندگیست

آزادی و عشق چون همی نامد راست   بنده شدم و نهادم از یکسو خواست
زین پس چونان که داردم دوست رواست   گفتار و خصومت از میانه برخاست

خیام تنت بخیمه میماند راست   سلطان روحست و منزلش دار بقاست
فراش اجل برای دیگر منزل   از پافگند خیمه چو سلطان برخاست

oil lamp animated gif

عصیان خلایق ارچه صحرا صحراست   در پیش عنایت تو یک برگ گیاست
هرچند گناه ماست کشتی کشتی   غم نیست که رحمت تو دریا دریاست

هر چند بطاعت تو عصیان و خطاست   زین غم نکشی که گشتن چرخ بلاست
گر خسته‌ای از کثرت طغیان گناه   مندیش که ناخدای این بحر خداست

ما کشته‌ی عشقیم و جهان مسلخ ماست   ما بیخور و خوابیم و جهان مطبخ ماست
ما را نبود هوای فردوس از آنک   صدمرتبه بالاتر از آن دوزخ ماست

غم عاشق سینه‌ی بلا پرور ماست   خون در دل آرزو ز چشم ترماست
هان غیر، اگر حریف مایی پیش آی   کالماس بجای باده در ساغر ماست

یا رب غم آنچه غیر تو در دل ماست   بردار که بیحاصلی از حاصل ماست
الحمد که چون تو رهنمایی داریم   کز گمشدگانیم که غم منزل ماست

oil lamp animated gif

یاد تو شب و روز قرین دل ماست   سودای دلت گوشه نشین دل ماست
از حلقه‌ی بندگیت بیرون نرود   تا نقش حیات در نگین دل ماست
  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ٢:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/۱٧