بگرفت به چنگ چنگ و بنشست   بنواخت به شست چنگ را شست

فرخار بزرگ و نیک جاییست   کان موضع آن بت نواییست

نه کفشگری که دوختستی   نه گندم و جو فرو خستی
  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ٢:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/۱٧
تگ ها : اشعار رودکی