گل وبلبل بهاران هفته ای بی
چمن ازگل چراغان هفته ای بی
زروی دردنالم زاروگریم
فراغ سینه داغان هفته ای بی
دلم ازدست تودایم غمین بی
ببالین خشت وبسترهم زمین بی
بودجرمم که من ته دوست دیرم
هرآنکه دوست داردحالش این بی

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۱:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/۱٧