دلا در عشق تو صد دفترستم ***** که صد دفتر ز کونین ازبرستم

منم آن بلبل گل ناشکفته   ********   که آذر در ته خــــاکسترستم

دلم سوجه ز غصه وربریجه ******جفای دوست را خواهان ترستم

مو آن عودم میان آتشستان     ******که این نه آسمانها مجمرستم

شد از نیل غم و ماتم دلم خون ****** بچهره خوشتر از نیلوفرستم

درین آلاله در کویش چو گلخن *****بداغ دل چو سوزان اخگرستم

نه زورستم که با دشمن ستیزم *****نه بهر دوستان سیم و زرستم

ز دوران گرچه پر بی جام عیشم ****ولی بی دوست خونین ساغرستم

چرم دایم درین مرز و درین کشت ****** که مرغ خوگر باغ و برستم

منم طاهر که از عشق نکویان   *****    دلی لبریز خــون اندر برستم

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۱:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/۱٧