چو چشم شاهدان پیوسته مستی
مغی کافر نهادی بت پرستی

چو زلف کافران آشفته کاری
سیه روئی پریشان روزگاری

همیشه بر بلای عشق مفتون
سراپای وجودش قطره‌ی خون

نباشد در پی مالی و جاهی
نباشد هرگزش روئی به راهی

ز غم هردم به صد دستان برآید
ز بهر خط و خالش جان برآید
  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/۱٥